Medicínské překlady

Provádíme odborné překlady z oblasti humánního i veterinárního lékařství.

  • Lékařské zprávy
  • Příbalové letáky
  • Normy
  • Manuály k lékařským přístrojům
  • Články z odborných časopisů