Soudní překlady

Soudní překlady zahrnují veškeré doklady a dokumenty, které vyžadují ověření ze strany soudem zmocněného překladatele:

  • rozsudky soudů
  • zatykače
  • usnesení
  • vysvědčení
  • diplomy
  • rodné, oddací, úmrtní listy
  • daňová přiznání
  • výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku
  • výpisy z bankovních účtů
  • atd.

Pro překlady, které vyžadují soudní ověření, je potřeba dodat originál překladu, nebo jeho notářsky ověřenou kopii, kterou jsme schopni zajistit. Překlad z notářsky ověřené kopie bude obsahovat i překlad razítka notářské vidimace.